UBND HUYỆN ĐÔNG ANH CÔNG BỐ QUY HOẠCH 3 KHU DÂN CƯ TẠI XÃ NAM HỒNG - HUYỆN ĐÔNG ANH

11:21 14/09/2022

UBND HUYỆN ĐÔNG ANH CÔNG BỐ QUY HOẠCH 3 KHU DÂN CƯ TẠI XÃ NAM HỒNG - HUYỆN ĐÔNG ANH
♻Tại hội nghị, đại diện Phòng quản lý đô thị Huyện đã thông qua Quyết định 3338/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh; Quyết định số 7739/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Tằng My, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh; Quyết định số 7741/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Vệ, thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh;
♻Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đoài, xã Nam Hồng có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 371.124m2, quy mô dân số khoảng 4.600 người.
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Tằng My, xã Nam Hồng có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 651.180m2, dân số khoảng 2.700 người.
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Vệ, thôn Đìa, xã Nam Hồng có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.067.899m2, dân số khoảng 14.112 người.
♻Các đồ án có Mục tiêu tuân thủ định hướng và cụ thể hóa các đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu đô thị N3, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. Hình thành điểm dân cư đô thị hóa trên nguyên tắc bảo tồn tối đa cấu trúc không gian làng truyền thống. Đề xuất giải pháp khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có để bổ sung các thiết chế văn hóa, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Bảo tồn các công trình kiến trúc, văn hóa, tôn giáo có giá trị. Khai thác quỹ đất để phục vụ mục đích giãn dân, tái định cư tại chỗ và đấu giá tạo nguồn lực cho địa phương. Xây dựng, bổ sung, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các dự án tạo lập cảnh quan hài hòa giữa các khu vực đô thị dự kiến với khu vực làng truyền thống. Xây dựng quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đất đai, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
♻Các chức năng sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu bao gồm: Đất công cộng đơn vị ở, đất cây xanh đơn vị ở, đất trường mầm non, trường THCS, trường Tiểu học, đất cơ quan, đất nhóm nhà ở xây dựng mới, đất nhóm nhà ở hiện có, đất bãi đỗ xe, đất di tích tôn giáo tín ngưỡng và đất đường giao thông.
Đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung: Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (Bao gồm đất ở, đất công cộng, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất tôn giáo, di tích…)Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; Giao thông; Ranh giới quy hoạch, đường quy hoạch, công trình tầng cao, cây xanh cảnh quan, chỉ giới xây dựng, ranh giới xây dựng…..
Sau khi nghe các nội dung về các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trên địa bàn xã Nam Hồng các đại biểu và nhân dân cơ bản nhất trí và đồng tình.

bình luận

Facebook
Google +