Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội (phần 6

16:43 23/11/2022

 15:30 |21/1/2022

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.-+

Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

17. Đường từ sân golf Vân Trì đến đê tả sông Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến đường từ sân golf Vân Trì đến đê tả sông Hồng, dài khoảng 4,4 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đê tả sông Hồng, cách đầu Thăng Long khoảng 150 m.

 

 Đoạn đầu tuyến đường này đã xây dựng, theo quy hoạch sẽ đường mở rộng.

 

 Đoạn tuyến đi qua đường 6 hướng về đường Hoàng Sa.

 

 Đoạn qua đường Hoàng Sa và Trung tâm Logistics HNT Đông Anh.

 

 Từ Trung tâm Logistics HNT Đông Anh, tuyến đi qua đường 18, đoạn cách đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển khoảng 265 m.

 

 Tuyến đường này kết thúc khi giao với đường quy hoạch từ khu sân golf Vân Trì ra đường Võ Văn Kiệt.

18. Tuyến đường từ đê tả sông Hồng đến đường 18

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến đường từ đê tả sông Hồng đến đường 18, dài khoảng 2,34 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đê tả sông Hồng, đoạn đầu tuyến qua tiểu học Hải Bối theo quy hoạch sẽ mở rộng.

 

 Từ trường tiểu học Hải Bối, tuyến đi qua khu vực trạm biến áp và nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long.

 

 Từ khu vực nhà máy xử lý nước thải, tuyến hướng về đường 6.

 

 Đoạn từ đường 6 đến đường Hoàng Sa.

 

 Đoạn từ đê đến nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long.

 

 Đoạn qua đường Hoàng Sa. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ nối vào đường 18 thuộc xã Kim Nỗ.

19. Tuyến đường từ Võ Văn Kiệt đến hồ Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối đáng chú ý có tuyến đường từ Võ Văn Kiệt đến hồ Phương Trạch, dài khoảng 2,3 km.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hải Bối. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Võ Văn Kiệt, đoạn cầu Việt Thắng.

 

 Tuyến đi dọc theo kênh dẫn nước.

 

 Và kết thúc khi giao với đường quy hoạch ven hồ Phương Trạch.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N4).

 
 

bình luận

Facebook
Google +