Bộ Xây dựng: Cần thiết ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi NOXH

21:44 31/07/2018

 

Theo Bộ xây dựng, việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội trong giai đoạn 2018-2020 là cần thiết, giúp cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH).

Bộ Xây dựng cho hay, căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 70 và Khoản 1, Điều 74, Luật Nhà ở 2014 về vốn để thực hiện chính sách NOXH, Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH thì lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của HĐQT cho từng thời kỳ (không quy định cụ thể về thời gian).

Nhà ở xã hội
Việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội
trong giai đoạn 2018-2020 là cần thiết

Tại điểm 5, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 2 ngày 07/3/2017, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất khung lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển NOXH trung hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức lãi suất cho vay phát triển NOXH trong các năm 2018, 2019, 2020.

Ngày 17/01/2018, Ngân hàng chính sách xã hội có Văn bản số 245/NHCS-TDSV gửi các bộ, trong đó có Bộ Xây dựng xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về khung lãi suất cho vay NOXH tại Ngân hàng chính sách xã hội. Ngày 01/2/2018, Bộ Xây dựng đã ra văn bản số 234/BXD-QLN, đồng thuận với Dự thảo Tờ trình của Ngân hàng chính sách xã hội.

Vì vậy, Bộ Xây dựng nhận thấy việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội trong giai đoạn 2018 - 2020 là cần thiết, nhằm giúp cho các cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua NOXH. Được biết, Bộ Xây dựng đã đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Theo Trí thức trẻ) 

bình luận

Facebook
Google +